АНАБАД :
/ домог /

Төвдөөр “мапам цоо” буюу “үл бүлээдэгч” далай. Нарны туяагаар бүлээсдэггүй далай гэсэн дэлгэрэнгүй...

Манасаровар

Зочин 2020-04-24 11:01:47