луухын гол урсаж байна уу, ороолж байна уу, луусны зулзага унтаж байна уу, бясалгаж байна уу
/ зүйр цэцэн үг /
а. Санаа муутнаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн санаа; б. Сэжиг хардлага хэтрэхийг егөөдсөн санаа