луу цаг

07 цаг 40 минутаас 09 цаг 40 минут хүртэлх хугацаа буюу нар мандах

Ижил үг:

луу цаг