ЛАЦ II

Битүүмжлэхэд наалдуулах эд юм - Лацаа шалгадаг заншилтай хүн билээ. Дожоодорж. дэлгэрэнгүй... бичгийн лац (бичгийн дугтуйд наах тусгай дардас, битүүмжлэл), хаалганы лац (хаалгыг түгжээд давхар батламжлах тэмдэг), хайрцгийн лац (хайрцгийн амыг нууцаар онгойлгохоос сэрэмжилсэн битүүмжлэл).

бичгийн лац бичгийн дугтуйд наах тусгай дардас, битүүмжлэл
хаалганы лац хаалгыг түгжээд давхар батламжлах тэмдэг
хайрцгийн лац хайрцгийн амыг нууцаар онгойлгохоос сэрэмжилсэн битүүмжлэл
Ижил үг:

ЛАЦ I