ЛЕГИОНЕР

1. Легионы цэрэг;


2. Багийн спортод гадаадаас ирж оролцон тоглогч.