ЛАЦТАЙ

Лац бүхий: лацтай бичиг (битүүмжилсэн бичиг) - Магсаржавыг дайтаж явах зуур Га гүн нас барж, дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., лацтай дугтуй (битүүмжлэлтэй дугтуй).

лацтай бичиг битүүмжилсэн бичиг
лацтай дугтуй битүүмжлэлтэй дугтуй