ЛЕГИОН

Ромын цэргийн анги нэгж: хүнд легион (хүнд цэрэг, хуяг дуулгаар өвч зэвсэглэнэ).