ЛАШГАР

Лантгар, бүдүүн, тарган - Бөх дүүрэн өөхтэй, гуя дүүрэн махтай лашгар ат, ингэ байна. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар.