ИЧЭЭМЭЛ

Ичээндээ байгаа: ичээмэл үүр (ан, амьтны ичиж буй үүр), ичээмэл хөврөл (амьтны ичих дэлгэрэнгүй...

ичээмэл үүр ан, амьтны ичиж буй үүр
ичээмэл хөврөл амьтны ичих хугацаанд тээгдэж буй үр хөврөл