ИЧГҮҮРГҮЙДЭХ

Ичгүүргүй болох, ичгүүрээ алдах: савсаг эм олны өмнө ичгүүргүйдэх (савсаг эм олны өмнө ичгүүрээ дэлгэрэнгүй...