ИЧДЭС

Ичгүүр, ичих сэтгэл: ичдэс хүрэх (ичингүйрэх, сэтгэл зовох).