ИЧИГЛЭХ II
/ хуучирсан /

Ичих, ичээндээ орох - Олон могой хурж агуйд өвөлжөөд бүхүйг могой ичиглэмүй хэмээмүй. Гучин зургаат тайлбар толь.

Ижил үг:

ИЧИГЛЭХ I