инээдэмт хүн
а. Хөгжилтэй хүн; б. Инээд хүрмээр хүн