интернэт дэлгүүр

худалдагч ба худалдан авагч нь цахим сүлжээнд холбогдон бараа бүтээгдэхүүнийг захиалах, хүргэж өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг үйлчилгээний шинэ дэлгэрэнгүй...