ИМНҮҮЛЭХ I

1. Имнэх үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Имнэгдэх: мал имнүүлэх (малд им тэмдэг тавиулах, имтэй болгуулах).

Ижил үг:

ИМНҮҮЛЭХ II