илчүү давхарга
ургамлын бүрхэгч эсийн гадна талын хоёрдогч бүрхүүл эд давхраа