ИЖИЛГҮЙДЭХ

Хүн, амьтны ганцаардах, ижилгүй болох - Манай морь ижилгүйдээд айлын адуу бараадаад бэлчиж байна. дэлгэрэнгүй...