идэш болох

а. Хоол тэжээл болох; б. [шилжсэн] Бусдын эрхшээлд орох