идэш идэх
өвөл хаврын улиралд идэх хүнсэнд зориулж мал нядлах