ААСГАЛДАЙ
/ амьтан /

Эхээс саяхан төрсөн үс нь хатаагүй нойтон унага.