ААРЦЛАХ
1. Тараг буцалгаж аарц болгох;
2. Үр тариа аарцан болцын үедээ байх.