ЗАЛГУУЛАХ

1. Залгах, холбох үйлийг бусдаар хийлгэх: залгуулж оёулах (нийлүүлж угсруулах), уурга дэлгэрэнгүй... (уурганд залгаа хийх), холбоогоор залгуулж ярих (холбоогоор ярих хүнтэйгээ шууд холбогдож ярих), хэл залгуулах (а. Хэл сураг дуулгах, мэдээ хүргэх; б. Орчуулах, хэлмэрчлэх - Тэр үдэш Феодор Осокин, Батбаяр, эрдэмтэн хоёрын хэл залгуулах гэж бас нэлээд зүдэрчээ. Б.Ринчен. Үүрийн туяа);


2. Тасалдсан явдал, дутагдсан зүйлийг нөхвөрлөх ажлыг хийх: алба залгуулах (алба гүйцэлдүүлэх), хоол унд залгуулах дэлгэрэнгүй...
залгуулж оёулах нийлүүлж угсруулах
уурга залгуулах уурганд залгаа хийх
холбоогоор залгуулж ярих холбоогоор ярих хүнтэйгээ шууд холбогдож ярих
хэл залгуулах а. Хэл сураг дуулгах, мэдээ хүргэх; б. Орчуулах, хэлмэрчлэх - Тэр үдэш Феодор Осокин, Батбаяр, эрдэмтэн хоёрын хэл залгуулах гэж бас нэлээд зүдэрчээ. Б.Ринчен. Үүрийн туяа
алба залгуулах

а. Алба өгөх; б. Өртөө хийх - Ардууд аль нэг феодал эзний харьяанд байж, алба залгуулах үүрэгтэй. Д.Гонгор. Халх товчоон

хоол унд залгуулах хоол унданд хүргэх
түлээ түлш залгуулах түлээ түлштэй болгох
хөл залгуулах унаш өгөх, унаатай болгох
шатахуун залгуулах а. Очих газраа хүртэл хүрэлцэх шатахуунтай болгох; б. Шатахуунгүй газар шатахуун хүргэж өгөх