ЗАЛГУУР

1. Залгах юм: залгуур холбоос (залгаас);


2. Цахилгаан гүйдлийг таслах, залгах зориулалт бүхий хэрэгсэл: гэрлийн залгуур (гэрлийг цахилгаан гүйдэлд холбох хэрэгсэл), дэлгэрэнгүй...
залгуур холбоос залгаас
гэрлийн залгуур гэрлийг цахилгаан гүйдэлд холбох хэрэгсэл
утасны залгуур цахилгаан хэрэгслийг гүйдэлд холбох хэрэгсэл