зайгуул могой
/ амьтан /
ар бие нь ногоовтор, магнайн хоёр хажуугаар улбар толботой, хэвлий нь цайвар бор бөгөөд хар толботой, уруул ам нь цагаан өнгөтэй нэгэн зүйлийн хоргүй дэлгэрэнгүй...