тэнүүл зайгуул
орон гэргүй энэ тэрүүгээр хэсэгч хүн