ЗАДРУУЛ

Биед хуримталсан эд эсэд хортой хэт устөрөгчийг ус, хүчилтөрөгч болгон задалдаг хүчин зүйл.