самбаа задрах
авхаалж ихсэх, сэргэлэн зан нэмэгдэх