ЗАДРАХ II

Тэнгэрийн байдал муухайрч, гэнэт хуйсганан бүрхэх, хувьсах: тэнгэр задрах (агаарт үүл манан бүрхэж, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАДРАХ I