жайвс жайвс хийх
хүн, амьтан хоол тэжээлийн зүйлийг залхуутайяа зажлах