АЛТАРГАНА II:
/ ургамал /

алтаргана хавирга (малын дөрвөн өндрийн хоёр дахь урт хавирга).

Ижил үг:

АЛТАРГАНА I