АЛТАРХАГ

1. Алт ихтэй, алтны нөөц ихтэй: алтархаг шороо (алтны агууламж ихтэй шороо), алтархаг дэлгэрэнгүй... (алттай элс);


2. Алт шиг - 10 дугаар сар гараад, усны шувууд аль хэдийн халуун орон руугаа буцаж, намрын цэнхэр тэнгэр дор гандаж алтархаг өнгөтэй болсон хусан ойн дэлгэрэнгүй...
алтархаг шороо

алтны агууламж ихтэй шороо

алтархаг элс алттай элс
алтархаг шар алтан шар