АЛТЛАГ

1. Алттай, алт оролцсон;


2. Алт шиг өнгөтэй, алт мэт - Алтлаг хайрстай жижиг загаснууд бужигналдана. “Цог” сэтгүүл., дэлгэрэнгүй...
алтлаг шар алтан шар
алтлаг эд алт шиг өнгөтэй эд