АЛТТАЙ

Алт бүхий - Хоёр улиасны титэм нь жаргаж буй нарны туяанд шармал алттай юм шиг улалзаж харагдлаа.дэлгэрэнгүй...алттай газар (алт бүхий газар), алттай элс (алт бүхий элс).

алттай газар алт бүхий газар
алттай элс алт бүхий элс