АЛУУРАХ

Алуун зан гаргах, ичиж гутахгүй зан гаргах: алуурах нялуурах [хоршоо] (ичгүүргүй нялуурах).