АЛТСАН :
/ ургамал /

алтсан цэцэг (алтан шар өнгөтэй, дөрвөн дэлбээ бүхий цэцэгтэй бут мод, цэцэг нь салхинд үлээгдэн дэлгэрэнгүй...