АЛТАРХУУ

Алттай төстэй, алтны шинж нь илүү, алт шиг өнгөтэй: алтархуу зүйл (алттай төстэй зүйл).