АЛТАРГАНА I
/ ургамал /

Ой модны хөвөө, намгийн хажуугаар ургадаг, олон наст өвс, гол гэсэртэн овог хамаарах эмийн ургамал.

Ижил үг:

АЛТАРГАНА II: