ЁНХОР III
/ амьтан /

Толгойдоо өрвөлөг бүхий нэгэн зүйл дэглий шувуу: ёнхор шувуу (өрвөлөгт дэглий).

Ижил үг:

ЁНХОР I

ЁНХОР II

ЁНХОР IV