ЁНЧИЛ

Амны эргүүлэг нь нар буруу эргэсэн эрчлээстэй дун.