ёнхор залаа
/ хуучирсан /
бүрх малгайнд хадах улаан утас