ЁНДОЙХ

1. Ёндгор байдалтай болох, шомбойх: ёндойж харагдах (ёндгор байдалтай харагдах), ёндойсон дэлгэрэнгүй... (тогтвор муутай зэгзгэр, өндөр сандал) - Ёндойсон модон сандал дээр чихцэлдэн суулаа. Ж.Дамдин. Үймээний жил., ёндойсон ташаа (овгор ташаа);


2. [шилжсэн] Урвайх, зөрүүдлэх.

ёндойж харагдах ёндгор байдалтай харагдах
ёндойсон сандал тогтвор муутай зэгзгэр, өндөр сандал
ёндойсон ташаа овгор ташаа