ЁНЗОГ

1. [яриа] Бүхэл бүтэн, иж бүрэн, бүгдээрээ: ёнзог төхөөрөмж (иж бүрэн төхөөрөмж) - Эмээл, хазаар, дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг туульс;


2. Авир, аяг, ааш.