ЕЭ

1. Гайхах, харамсах, өрөвдөх, үл тоомсорлох зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлэх аялга - Еэ, бүү үзэгд! Яасан дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., еэ, тоогүй (ээ тоогүй), еэ харла (ээ харла), еэ хөөрхий (ээ хөөрхий, иш хөөрхий), еэ чааваас (ээ чааваас), еэ яанаа (хүүе яанаа), *ёо гэхийн өвчингүй, еэ гэхийн зовлонгүй (зовлон шаналгаа байхгүй гэсэн санаа);


2. Хүүхдийг элэглэн шоолоход хэлэх аялга: еэ еэ бөө бөө (ичиг ичиг) - Сахилгагүй хүүхэд чамайг харвал ч еэ еэ бөө бөө яасан дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.

еэ тоогүй ээ тоогүй
еэ харла ээ харла
еэ хөөрхий ээ хөөрхий, иш хөөрхий
еэ чааваас ээ чааваас
еэ яанаа хүүе яанаа
ёо гэхийн өвчингүй, еэ гэхийн зовлонгүй зовлон шаналгаа байхгүй гэсэн санаа
еэ еэ бөө бөө ичиг ичиг