ЕЭВЭН II:

еэвэн сар (а. Хятадын мөнхүү уламжлалт баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх сар; б. Наймдугаар сар).

Ижил үг:

ЕЭВЭН I