ЕГӨӨ I

1. Далд битүү утгаар ёжлон хэлэх үг;


2. Уур хүргэж хор шарыг нь малтаж үнэнийг хэлсэн үг: егөө гаргах (баймж утгатай гашуун үгээр шоглон хэлэх), егөө үг дэлгэрэнгүй...
3. Хашир догь хүн: егөө хүн (долингоршсон хүн, хашир хүн) - Егөө Содов шиг алиа, хүн цаашлуулсан янзын үхээр юм.дэлгэрэнгүй...

егөө гаргах баймж утгатай гашуун үгээр шоглон хэлэх
егөө үг далд утгаар шоглосон үг
егөө хүн егөх дуртай хүн
егөө хүн долингоршсон хүн, хашир хүн
Ижил үг:

ЕГӨӨ II