ЕГӨӨ II

1. Бүх бие шархиран өвдөх нэгэн зүйлийн өвчин: егөө хөдлөх (шархиран хөндүүрлэх нь сэдрэх, егөө дэлгэрэнгүй...


2. Яр шарх хорсон өвдөх: шарх хувилаад егөө орох (шарх хувилснаас хөндүүр болох).

егөө хөдлөх шархиран хөндүүрлэх нь сэдрэх, егөө сэдрэх
шарх хувилаад егөө орох шарх хувилснаас хөндүүр болох
Ижил үг:

ЕГӨӨ I

Boy that relaly helps me the heck out.

Boy that relaly helps me the heck out.

Зочин 2015-08-01 20:28:53