АЛИРВАС
/ амьтан /

Жавхгар биетэй, уртавтар хөлтэй, үс налархай, жижиг жижиг бараан толботой, шаравтар зүстэй, дэлхийн Улаан номд дэлгэрэнгүй...