дэлхийн аварга
дэлхийн хэмжээнд зохиогдсон албан ёсны тэмцээн, уралдаанд түрүүлэгч, дэлхийн аварга цолыг хүртэгч