ДЭЛСЭХ II

Морь, малд дэлсгээ өвчин тусах - Миний морь дэлсээд явахаа байв. Яриа.

Ижил үг:

ДЭЛСЭХ I

ДЭЛСЭХ III