ДЭЛСЭХ I

1. Юмыг дэлдэх, цохих: модоор дэлсэх (модоор цохих) - Ташуураар толгой руу нь дэлсэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер., нэг үхрийн эвэр дэлсвэл мянган үхрийн эвэр доргино [зүйр цэцэн үг] (оночийг нь олж хэлсэн үг, хийсэн ажил бусдад нь үлгэр дуурайл болдог гэсэн санаа);


2. Хүчтэй цохилох, лугших: зүрх дэлсэх (зүрх хүчтэй лугших) - Зуны халуун өдөр нэг шил монопольд биеийн халуун нэмэгдэж, үг дэлгэрэнгүй... Д. Нацагдорж. Хүн хэдэн удаа үхэж болох вэ?;

3. [шилжсэн] Хулгайлах, сэм авах;
4. Зүй бусаар шамших - Гараас гар дамжин яваа нэг юмыг өчигдөр бараг дэлсэж олсон болохоороо түүнийг уншиж эхлэв. С.Лочин. Газрын дуун.

модоор дэлсэх модоор цохих
нэг үхрийн эвэр дэлсвэл мянган үхрийн эвэр доргино оночийг нь олж хэлсэн үг, хийсэн ажил бусдад нь үлгэр дуурайл болдог гэсэн санаа
зүрх дэлсэх зүрх хүчтэй лугших
Ижил үг:

ДЭЛСЭХ II

ДЭЛСЭХ III